Vacature: Innovation lead

Ben jij een vernieuwer?

Daag jezelf en je nieuwe collega’s uit! Samen ga je bouwen aan een nieuw compact innovatie-team met verschillende disciplines. Customer Obsession en Discovery zijn de pijlers van de Unit I&T waar jij vorm aan gaat geven. Ben jij die vernieuwende Innovation Lead met een frisse visie, die enthousiast wordt van nieuwe trends en technologieën, die snapt hoe de klant denkt? En zoek je een rol waarbinnen je iets nieuws mag opzetten en collega’s mag uitdagen? Breng jouw skills, je kennis en drive in om richting te geven aan nieuwe onderscheidende digitale klantervaringen voor nieuwe innovatieve diensten en business modellen.

Je werkomgeving
Als Innovation Lead werk je binnen het innovation grid van ICS, onderdeel van de unit Innovation & Technology (I&T).  Het versnellen van digitalisering en innovatie is een belangrijk speerpunt voor ICS. De afdeling Innovatie wijst als ‘pathfinder’ de weg naar vernieuwing en business versnelling om zo aantoonbare toegevoegde waarde te leveren aan de duurzame groei van ICS. Dit doen we door business-, maatschappelijke- en technische trends te volgen, duiden, testen en te wegen en te vertalen naar nieuwe business modellen en proposities en door onzekerheden t.a.v. feasibility, viability of desirability van mogelijke oplossingen weg te nemen. ICS hanteert het horizonmodel om innovatie in te delen en te organiseren. Waarbij de afdeling innovatie zicht primair richt op Horizon 2 innovatie en business versnelling. De te adresseren initiatieven volgen uit vooraf vastgestelde innovatie uitdagingen en zijn gebaseerd op te valideren hypotheses en geven duiding en richting aan de vernieuwing.
Binnen de afdeling Innovation worden innovatie initiatieven gemanaged op basis van een Strategic Innovation Portfolio(SIP). Dit gebeurt in overleg met de business en de verschillende Grids van ICS. Uitgangspunt bij de inrichting van innovatie en de selectie van experimenten is dat gedacht wordt vanuit de klant en het creëren van waarde, waarbij aangesloten wordt op de ICS strategie. Vanuit de strategie volgen de te adresseren challenges waarop ideation kan plaatsvinden. De afdeling Innovation maakt deel uit van de ‘innovation community’ binnen de AAB groep en werkt hiernaast ook samen met onze partners VISA en MasterCard.

Je werk

Je werk bestaat primair uit de volgende hoofdactiviteiten:

 • Formuleren van innovatie uitdagingen en vraagstukken als inhoudelijk toetsingskader voor bestaande en nieuwe experimenten binnen de SIP;
 • Customer Insights: Binnen het team draag je met de Service Designers bij aan de ontwikkeling van diepgaande gevalideerde inzichten in klantbehoeften, -doelen en -pijnpunten om zo  onderscheidende digitale klantervaringen te ontwerpen die echt het verschil gaan maken;
 • Design en Development: Ontwerpen en realiseren van concrete User Journeys om innovatie van diensten en ervaringen concreet te realiseren, toetsen en/of om learnings voor ICS te vergaren. Effectief testen van oplossingen en de fit met producten en markten;
 • Idee en initiatief generatie, beoordeling en selectie op basis van gestelde innovatie uitdagingen.  (Ontwikkeling en monitoring SIP): monitoren en sturen van initiatieven, zorgdragen voor voldoende nieuwe experimenten binnen de SIP; identificeren en vlaggen van ‘witte vlekken binnen de SIP; voorbereiden van voorstellen voor funding en stopzetten van experimenten; monitoren van het innovatiebudget, eenmaal per kwartaal rapporteren aan de Innovation Board van ICS;
 • Duiding van trends en ontwikkelingen (Technologisch, maatschappelijk en zakelijk) in relatie tot business model en strategie. Inzichten outside-in brengen (en inside out) en stuwen van de organisatie op relevante thema’s – position paper / strategie / Experience; bijdragen aan de innovatie mindset binnen ICS; inspireren en activeren van medewerkers in het ontwikkelen van innovatieve ideeën; organiseren van hackathons; presentaties over specifieke innovatie thema of technische ontwikkelingen, etc.;
 • Actief onderhouden, scannen, waarderen en selecteren (start-up) netwerken t.b.v. potentiele partnership of development opportunity’s en afstemmen met andere innovatie verantwoordelijken binnen de groep; H3 inzichten binnenhalen en voorkomen van doublures & gaps binnen de bankbrede innovatie portefeuille;
 • Realiseren van concrete proposities en proof of concepts om innovatie concreet te realiseren, toetsen en/of learnings voor ICS te vergaren. Effectief testen van oplossingen en de fit met producten en markten. Coachen en trainen van medewerkers binnen de experimenten; begeleiden van experimenten in het innovatieproces; zorgdragen voor succesvolle innovaties; coördineren van staffing en funding van experimenten;
 • Opbouw, borging en ontsluiting  subject matter expertise op relevante innovatieve thema’s.

Je profiel

Algemeen

 • WO werk en denkniveau met minimaal 7 jaar relevante werkervaring

Functie-specifiek

 • Kennis van innovatie trends en ontwikkelingen zoals Blockchain, AI, PSDII, Open Banking, Circular Economy etc.;
 • Je hebt de klantbehoefte in alles wat je doet als uitgangspunt en je belangrijkste streven is om je team te helpen om maximaal bij te dragen aan de beste dienstverlening voor onze klanten;
 • Je hebt kennis van- en affiniteit met financiële producten en diensten;
 • Je hebt kennis en ervaring op het gebied van Customer Experience en de ontwikkeling van proposities en klantervaringen;
 • Je hebt Kennis van CX en Journey mapping, Design en Customer insights;
 • Je bent comfortabel met- en kundig in het communiceren naar, en het beïnvloeden van verschillende stakeholders;
 • Je bent in staat om zelfstandig scherpe probleemdefinities op te stellen, klant behoeften in kaart te brengen en deze te vertalen naar bruikbare input voor je team;
 • Je hebt kennis van een of meerdere innovatie- en design methodieken (bv. Lean Startup, Design Thinking, prototyping, customer development, growth hacking);
 • Je maakt in eerste instantie zelf je opzet voor je eigen ontwikkelplan (en wordt daarin ondersteund).

Competenties

 • Ondernemerschap
 • Communiceren
 • Analytisch
 • Strategisch denken
 • Creativiteit
 • Visie
 • Netwerken

We bieden
We bieden je de vrijheid om het beste uit jezelf te halen, flexibel te werken en veel ruimte om te groeien. We nodigen je uit om verschillende technieken toe te passen, bewezen en experimenteel. Er is veel ruimte voor nieuwe initiatieven, denk en bouw met ons mee. Voor onze medewerkers willen wij een goede werkgever zijn en daarom bieden wij je naast een goed jaarsalaris ook flexibele werktijden, ruime ontwikkelingsmogelijkheden en een reiskostenvergoeding. In dit onderdeel binnen ICS hebben we een ongekend goede sfeer met enthousiaste en gedreven collega’s hoog op onze prioriteitenlijst staan. Wij verheugen ons nu al op jouw bijdrage daaraan! Ook duurzaamheid is een belangrijk thema bij ICS de aankomende jaren. Daarom stimuleren wij medewerkers om duurzaam te reizen naar het werk. Een OV Business Card is onderdeel van de secundaire arbeidsvoorwaarden voor medewerkers die met het openbaar vervoer reizen. Ook is er een e-bike regeling om mensen te stimuleren met de fiets te komen.

Interesse?
Sta je na het lezen van bovenstaande te popelen om  elkaar uit te dagen? Dan leren we je graag kennen. Reageer dan nu op deze vacature of neem voor meer informatie contact op met Olivier Jansen (ojansen@icscards.nl).

Sollicitatieprocedure

Sluit jouw profiel en motivatie aan bij de vacature? Dan is de procedure vaak als volgt:

 1. We nemen je motivatie en CV zorgvuldig door - Je krijgt zo spoedig mogelijk een uitnodiging voor gesprek of afwijzing (per e-mail).
 2. Wij zijn benieuwd naar jou! - De sollicitatieprocedure bestaat uit meerdere gespreksrondes (twee tot drie) met een of meerdere gesprekspartners. Onderdeel van de procedure is een capaciteiten- en persoonlijkheidstest.
 3. Ons aanbod - Wanneer de laatste gespreksronde positief is verlopen, nemen we contact met je op om het arbeidsvoorwaardenaanbod met je te bespreken.
 4. We doen een screening – Voordat je bij ons aan de slag gaat, zijn we verplicht om je, als onze toekomstige medewerker, te screenen op integriteit. We controleren onder meer je identiteit en burgerservicenummer (BSN), diploma’s en referenties. Ook vragen we je om een Verklaring Omtrent het Gedrag. We houden ons daarbij aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Zo blijven we als ICS een integere en betrouwbare organisatie. Deze screening wordt door Validata uitgevoerd.
 5. Ben jij onze nieuwe collega? – Als de screening positief is, kun je aan de slag! Welkom bij ICS.