Vacature: Technical Coach

*For the English vacancy see the bottom of the page*

Ben je die sterke teamplayer met een agile mindset en in staat om ideeën en kansen om te zetten in een zichtbaar resultaat? Werk je graag samen en vind je het leuk om te werken in een dynamisch sterk veranderende omgeving?

Al een beetje nieuwsgierig geworden? Mooi zo, want dan zal dit wel eens de start kunnen zijn van een indrukwekkend avontuur bij International Card Services (ICS).

Jouw uitdaging

Een typische dag in het leven van...

 • Je woont een paar standups bij, van teams die je nauwlettend volgt
 • Daarna schuif je aan bij een sessie van de Enterprise Risk Committee, omdat ze een verbetervoorstel van jou bespreken
 • In de wandelgangen beantwoord je een paar vragen van managers over de skills en performance van hun teamleden
 • Tijdens de lunch boek je snel nog je vlucht naar een DevOps conferentie, of een bezoek aan een belangrijke leverancier
 • Samen met een team kaap je een whiteboard en schets je een mogelijke architectuur voor de nieuwe build pipelines
 • Je sluit de dag af met een brainstormsessie met een paar quality engineers over het verbeteren van test automation
 • Bij een echte topdag heb je ook je code-editor een paar keer open gehad om snel een stuk voorbeeld code te schrijven.

Jouw werkomgeving

Je komt te werken binnen het IT Value Chain Team van ICS; Een team van 5 engineers/coaches met als missie het leven van alle development teams beter, leuker, kwalitatiever en sneller te maken. Dit doen we door het aanbieden van CI/CD en DevOps-gerelateerde tools, helpen of adviseren over het bouwen van deployment pipelines, experimenteren met nieuwe technologieen en meer. De sfeer is lekker informeel, we werken graag samen aan zaken (pairing/mobbing) en zijn altijd op zoek naar die volgende verbetering!

Jouw profiel 

Binnen het department Innovation & Technology zoeken we een coach met een technische achtergrond. Je hebt in meerdere teams met je voeten in de klei gestaan en je sporen verdiend. Met die ervaringen in je rugzak ben je in staat om teams te helpen en coachen binnen alle facetten van moderne software ontwikkeling.

Je bent T-shaped uit het ei gekomen, de DevOps filosofie zit in je stamcellen. Je krijgt geen stress van het bekijken van de CNCF Cloud Native Landscape. Al je hele leven probeer je jezelf weg te automatiseren, maar het is nog niet helemaal gelukt. You talk the talk & walk the walk.

Je doet datgene wat nodig is om resultaat te halen, je bent daarbij niet gebonden aan traditionele rolverdelingen, taken of ontwikkelmethodieken. Heilige huisjes zijn bij jou niet veilig! Je past je coaching aan aan de situatie. Als de omstandigheden het vragen ben je in staat om (desnoods directief) de leiding te pakken.

Je bent gretig en houdt je eigen kennis continu op peil; we horen graag van je welke dingen je hebt geleerd bij de conferenties of meetups die je recent hebt bezocht.

 • 7-12 jaar relevante werkervaring in software development en/of operations;
 • Zelf een developer en/of operations achtergrond hebben is een zeer sterke pré;
 • Inhoudelijke kennis van meerdere programmeertalen;
 • Goed op de hoogte van test automation tooling en onderliggende test strategieën;
 • Hands-on ervaring met CI/CD tooling;
 • Door schade, schande en ervaring wijs geworden;
 • Pragmatisch en doelbewust met een sterke visie;
 • Zeer vaardig in het communiceren met zowel IT teams als non-IT stakeholders;
 • Sterk netwerk waar je op terug kunt vallen voor vragen en oplossingen;
 • Zelfsturend & zelfstandig.

Wat bieden wij jou?

Voor onze medewerkers wil ICS een goede werkgever zijn. Omdat er een excellente dienstverlening van je gevraagd wordt, mag je ook veel van ons verwachten. Werknemers binnen ICS ervaren een zeer prettige werksfeer en voelen zich sterk verbonden met de organisatie. Kom je bij ons werken, dan bieden we je:

 • Een bruto jaarsalaris tussen € 49.712,- en € 76.356,- op basis van 36 uur per week en is uiteraard afhankelijk van relevante werkervaring (schaal 9);
 • Het bruto jaarsalaris is inclusief Benefit Budget (9%), vakantietoeslag en 13e maand;
 • Het Benefit Budget (9%), vakantietoeslag en 13e maand kunnen zowel maandelijks als jaarlijks worden uitgekeerd;
 • Aandacht voor jouw persoonlijke ontwikkeling;
 • De vrijheid en flexibiliteit om het beste uit jezelf en je werkdag te halen;
 • Onze pensioenregeling is aangesloten bij het ABN AMRO Pensioenfonds.

Over ICS

ICS heeft de ambitie om de veiligste betaaldienstverlener van Nederland te zijn. Al 30 jaar zijn we dé creditcardspecialist en marktleider in het uitgeven van VISA en Mastercards. Om onze ambitie waar te maken vernieuwen we ICS in de periode 2019-2022 ingrijpend.

Stap voor stap verandert ons bedrijf. Onze technologie, de hard- en software waarmee we dagelijks werken, het pand waarin we dat doen, onze processen, de manier waarop we klanten helpen, de skills die we in huis hebben.

Alles wat we moeten vernieuwen om de toekomst nog beter tegemoet te treden pakken we aan. Zo blijven we de meest veilige en betrouwbare betaaldienstverlener.

Ben je die sterke teamplayer met een agile mindset en in staat om ideeën en kansen om te zetten in een zichtbaar resultaat? Werk je graag samen en vind je het leuk om te werken in een dynamisch sterk veranderende omgeving?

Interesse?

Dan nodigen we je graag uit om direct te solliciteren via onderstaande button. Vertel ons in een motivatiebrief waarom jij voor ICS wilt werken, waarom je denkt geschikt te zijn als Technial Coach en licht jouw relevante werkervaring toe.

 

Vacancy Technical Coach

Are you a true teamplayer with a strong Agile mindset and engineering background? Are you capable of turning ideas and opportunities into visible results?Do you want to work together with various disciplines in a dynamic and changing environment?

Already a bit curious? Great, because then this could well be the start of an impressive adventure at International Card Services (ICS)

Your challenge

A typical day in the life of…

 • You start the day by joining the daily standup of a few teams you are coaching or helping
 • Then you attend the Enterprise Risk Committee, to clarify a proposal you submitted earlier
 • In between meetings you answer a few emails from other coaches, managers or engineers
 • Together with a development team you brainstorm about a possible architecture for their new build pipeline
 • Afterwards, you discuss the finer points of test automation over coffee with a few quality engineers
 • At the end of the day you join some developers for a mob programming session 

Your work environment

You’ll be working with the IT Value Chain Team of ICS; A team of 5 engineers & coaches with the goal of making development teams’ lives better and more fun  by increasing the speed and quality of code deployments. We do so by offering CI/CD and DevOps related tooling, help and advise building deployment pipelines, experiment with new technologies and much more.

We like to keep things informal and prefer working together on things via pairing or mobbing. And we’re always looking for that next improvement!

Your Profile

Within the Innovation & Technology department (specifically the IT Value Chain Team) we are looking for an Agile coach with a strong technical (development) background.

You have earned your stripes solving difficult problems in multiple teams. That experience has shaped you into an effective coach that can help guide teams through the many challenges of modern software development.

You are an example of what it means to be T-shaped, you live & breathe DevOps. Looking at the CNCF Cloud Native Landscape does not raise your heartrate. You’ve spent every waking moment trying to automate yourself out of a job, you just haven’t quite gotten there yet. You talk the talk & walk the walk.

You do what is necessary to achieve results, without being constrained by a traditional division of roles, tasks, development methodologies, or other sacred cows. You adapt your coaching style to the situation. Depending on conditions, you are able to take charge directly.

You have an innate drive to improve yourself and your (practical) knowledge. We’re keen to hear what you have recently learned during a meetup or conference that you attended (online).

 • 7-12 years experience working in software development and/or IT operations (a background as a development or ops engineer is a very strong plus)
 • Knowledge of (multiple) programming languages
 • Up-to-date with respect to test automation tooling and strategies
 • Hands-on experience with CI/CD tooling
 • You’ve learned the ropes through trial & error, failure & experience
 • Pragmatic and deliberate, with a strong vision
 • Very skilled in communicating with IT teams as well as non-IT stakeholders
 • A strong network that you can rely on for questions and solutions
 • Self-starter / self-directed

What are we offering?

ICS wants to be an outstanding employer to all its employees. Because we expect you to excel, you can expect the very same from us. Employees within ICS praise the pleasant atmosphere and feel a strong connection with the organisation. If you choose to join us, we can offer you the following:

 • Gross annual salary between € 49.712,- and € 76.356,- based on 36 uur per week, pending on relevant experience (schaal 9);
 • Gross annual salary includes Benefit Budget (9%), a holiday bonus and 13th month;
 • Benefit Budget (9%), holiday bonus and 13th month can be paid either monthly or yearly pending on preference
 • Careful attention to your personal development
 • Freedom and flexibility to get the most out of yourself and your workday
 • Our pension scheme is part of the ABN AMRO Pensioenfonds.

About ICS

ICS has the ambition to be the safest payments provider of the Netherlands. For over 30 years we’ve been the creditcardspecialist and market leader in issuing Visa and Mastercards. To achieve our ambition, we are innovating ICS from the ground up between 2019-2022.

Step by step our company is evolving. Our technologies, the hard- and software for our daily work, the office in which we do so, our processes, the way we provide help to our customers, the skills we have.

Everything we need to innovate to face the future even better than before is something we tackle. That is how we remain the safest and most reliable payment provider.

Are you that strong teamplayer with an Agile mindset, capable of turning ideas and chances into visible results? Do you prefer collaboration and would you like to join a dynamic company undergoing major changes?

Interested? 

Then we would like to invite you to apply directly via the button below. Tell us in a letter of motivation why you would like to join ICS, why you expect to be a suitable candidate for the role of Technical Coach, and illustrate your relevant working experience. 

 

Sollicitatieprocedure

Sluit jouw profiel en motivatie aan bij de vacature? Dan is de procedure vaak als volgt:

 1. We nemen je motivatie en CV zorgvuldig door - Je krijgt zo spoedig mogelijk een uitnodiging voor gesprek of afwijzing (per e-mail).
 2. Wij zijn benieuwd naar jou! - De sollicitatieprocedure bestaat uit meerdere gespreksrondes (twee tot drie) met een of meerdere gesprekspartners. Onderdeel van de procedure is een capaciteiten- en persoonlijkheidstest.
 3. Ons aanbod - Wanneer de laatste gespreksronde positief is verlopen, nemen we contact met je op om het arbeidsvoorwaardenaanbod met je te bespreken.
 4. We doen een screening – Voordat je bij ons aan de slag gaat, zijn we verplicht om je, als onze toekomstige medewerker, te screenen op integriteit. We controleren onder meer je identiteit en burgerservicenummer (BSN), diploma’s en referenties. Ook vragen we je om een Verklaring Omtrent het Gedrag. We houden ons daarbij aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Zo blijven we als ICS een integere en betrouwbare organisatie. Deze screening wordt door Validata uitgevoerd.
 5. Ben jij onze nieuwe collega? – Als de screening positief is, kun je aan de slag! Welkom bij ICS.